LEDOC

LEDOC is een afkorting voor het Limburgs Expertisecentrum voor Digestieve en Oncologische Chirurgie.

LOGO LEDOC

In een dienst met 11 abdominaal chirurgen is het mogelijk om naast de wat meer algemene abdominale chirurgie, subspecialisaties te maken waarin optimale kwaliteit kan worden geleverd.

In LEDOC worden zes expertgroepen gecreëerd waarin steeds twee of meer specialisten zich toeleggen op de behandeling van een onderdeel van de meer complexe abdominale chirurgie en dit vaak ondersteund door een ‘clinical nurse’. Dit is een heel nieuwe aanpak waarbij zowel klinische zorg als wetenschappelijk werk tot de kerntaken behoren
Dit heeft het voordeel dat er steeds overleg en feedback mogelijk is tussen de verschillende artsen, en dat er altijd een gespecialiseerd chirurg aanwezig is. Bovendien zijn we altijd bereikbaar voor de huisartsen en de verwijzende specialisten. Moeilijke casussen kunnen zo nodig ook door twee specialisten geopereerd worden. Alle poisties zijn dus altijd tenminste dubbel bezet.

De zes verschillende pijlers van LEDOC zijn:
1. Maag en slokdarm kliniek
2. Obesitas kliniek
3. Hepato-pancreatico-biliaire kliniek
4. Colorectale kliniek
5 .Kliniek voor complexe oncologie
6. Buikwand kliniek

Binnen elke pijler zijn er chirurgen die de verschillende technieken beheersen, nl. Open, laparoscopische en robotische chirurgie.

Bij elke kliniek hoort een kliniekhoofd, dat samen met een ‘clinical nurse’ instaat voor de patiëntenzorg en de dataregistratie.
De clinical nurse volgt de patiënt op, in overleg met de chirurg, gedurende zijn of haar traject in en buiten het ziekenhuis en is ook een makkelijk bereikbaar aanspreekpunt.
De clinical nurse is ook een tussenpersoon voor de huisarts en anders specialisten om zo service en correcte terugverwijzing te verwezenlijken.

schema LEDOC

Binnen LEDOC zijn ook nieuwe patiëntenbrochures gemaakt.